La Psicologia al servei de la justícia

Elaboración de informes Psicóloga sanitaria y forense en  Tarragona/ pericial psicológica/ perito / informe pericial Tarragona/psicólogo forense/ informe custodia/ penal/ civil/ laboral/ familia/ informe pericial privado / Oriana Mosquera

 

 

 

 

 

 "El que un home ha creat, és susceptible

de ser conegut per una altra intel·ligència humana"

Sherlock Holmes

 

 
La pericial psicològica es troba regulada dins el  Codi civil pels article 335 - 352 de la secció 5 del la Llei d'enjudiciament civil i la Llei d' enjuiciament criminal dels articles 456 - 485.

 

"Article 335 Objecte i finalitat del dictamen de perits. Jurament o promesa d'actuar amb objectivitat"

1. Quan siguin necessaris coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics per valorar fets o circumstàncies rellevants en l'assumpte o adquirir certesa sobre ells, les parts podran aportar al procés el dictamen de perits que posseeixin els coneixements corresponents o sol·licitar, en els casos previstos en aquesta llei, que s'emeti dictamen per perit designat pel tribunal." Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civíl. Títol 1. "

 

La psicologia forense és un recurs de suport al jutge per tenir un millor coneixement o entendre les característiques psicològiques que poden estar implicades en un fet jutjat en tots els àmbits jurídics. Pot ser sol·licitat pel jutge o per les parts.

 

Si tens dubtes sobre la possibilitat de necessitar o no, d'un dictamen pericial, consulta el teu cas! 

 

Sol·licita informació i pressupost sense compromís

 

 

Informes periciales psicològics  a Tarragona - Barcelona

Àmbit Família

 

- Plans de parentalitat

(règim de visites i seguiment)

 

 

- Valoracions psicològiques per a adopcions i tutela de menors

  

-Valoració de  les  capacitats parentals

 


Àmbit civil

 

 

 

-Valoració de seqüeles psicològiques 

- Informe pericial en incapacitats

- Valoració pericial de les discapacitats psíquiques

- Informe pericial en relación a la  capacitat testamentaria 
 
-Valoració seqüeles psicològiques per accidents de trànsit a la víctima i/o familiars


Àmbit penal


-Informe pericial en procediment de violència de gènere

 

 -  Valoració de la imputabilidad criminal 

 

 -  Valoració de la credibilitat del testimoni

 

 -  Valoració de Trastorns psicopatològics

 

 

- Valoració del dany   i seqüeles psicològiques


Àmbit social - laboral

 

-   Valoració d'assetjament laboral (Mobbing)

 

-   Valoració d'incapacitat laboral

 

 

- Valoració de trastorns psicològics per circumstàncies laborals


¿Cóm es  realitza una pericial psicològica?

  1. Et poses en contacte en el formulari i selecciones psicologia forense en el motiu de consulta. També pots trucar-me directament.
  2.  Concretem un dia d'entrevista inicial en la qual a més de conèixer millor el cas, es realitza el pressupost sense compromís*. Segons el cas serà necessari enviar tota la documentació abans de l'entrevista inicial, si prèviament hem arribat a un acord. 
  3.  L'avaluació del cas. Revisió de tota  la documentació (informes, sentències, demanda,etc)
  4.  Es realitzen les entrevistes necessàries o proves que es considerin.
  5. Lliurament de l'informe pericial / Entrevista amb el  client i/o l'advocat/da. 
  6. .Ratificació de l'informe a sala. 

 

Si el client ho requereix,  es pot realitzar seguiment de mesures.

 

 Despatx a Tarragona i Barcelona.

 

*El preu de la primera entrevista està inclòs al preu total de l'informe, en cas de no continuar amb el cas s'ha de abonar el preu de la primera entrevista.