Psicologia forense

Elaboración de informes Psicóloga sanitaria y forense en  Tarragona/ pericial psicológica/ perito / informe pericial Tarragona/psicólogo forense/ informe custodia/ penal/ civil/ laboral/ familia/ informe pericial privado / Oriana Mosquera

 

 

 

 

 

 "El que un home ha creat, és susceptible

de ser conegut per una altra intel·ligència humana"

Sherlock Holmes

 

 

Tinc molt present que estàs a una situació problemàtica, ja sigui, per un divorci, assetjament, conflictes i assumptes amb la justícia, treballo des de l'objectivitat, però amb respecte a el teu cas. 

 

La pericial psicològica es troba regulada dins el  Codi civil pels article 335 - 352 de la secció 5 del la Llei d'enjudiciament civil i la Llei d' enjuiciament criminal dels articles 456 - 485.

 

 

 

 "Article 335 Objecte i finalitat del dictamen de perits. Jurament o promesa d'actuar amb objectivitat" 1. Quan siguin necessaris coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics per valorar fets o circumstàncies rellevants en l'assumpte o adquirir certesa sobre ells, les parts podran aportar al procés el dictamen de perits que posseeixin els coneixements corresponents o sol·licitar, en els casos previstos en aquesta llei, que s'emeti dictamen per perit designat pel tribunal." Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civíl. Títol 1. "

 

La psicologia forense és un recurs de suport al jutge per tenir un millor coneixement o entendre les característiques psicològiques que poden estar implicades en un fet jutjat en tots els àmbits jurídics. Pot ser sol·licitat pel jutge o per les parts.

 

Si tens dubtes sobre la possibilitat de necessitar o no, d'un dictamen pericial, consulta el teu cas.

 

Sol·licita informació i pressupost sense compromís. Assessorament a advocats. 

 

 

Informes periciales psicològics  a Tarragona - Barcelona

Àmbit Família

 

- Plans de parentalitat (règim de visites i seguiment)

- Valoracions psicològiques per a adopcions i tutela de menors

-Valoració de  les  capacitats parentals

- Valoració de guarda custodia. 

 


Àmbit civil

 -Valoració de seqüeles psicològiques 
- Informe pericial en incapacitats
- Valoració pericial de les discapacitats psíquiques
- Informe pericial en relación a la  capacitat testamentaria 
-Valoració seqüeles psicològiques per accidents de trànsit a la víctima i/o familiars


Àmbit penal


-Informe pericial en procediment de violència de gènere

 -  Valoració de la imputabilidad criminal 

 -  Valoració de la credibilitat del testimoni

 -  Valoració de Trastorns psicopatològics

- Valoració del dany   i seqüeles psicològiques


Àmbit social - laboral

 

-   Valoració d'assetjament laboral (Mobbing)

-   Valoració d'incapacitat laboral

- Valoració de trastorns psicològics per circumstàncies laborals


Jurisdicció Canònica

perit forense, informe pericial nul·litat matrimonial, informe canònic, informe pericial Tarragona , perit Tarragona

 

 

 

- Informe pericial dins processos de nul·litat matrimoial davant el Tribunal Metropolità

¿Cóm es  realitza una pericial psicològica?

  1. Et poses en contacte en el formulari i selecciones psicologia forense en el motiu de consulta. També pots trucar-me directament.
  2.  Concretem un dia d'entrevista inicial en la qual a més de conèixer millor el cas, es realitza el pressupost sense compromís*. Segons el cas serà necessari enviar tota la documentació abans de l'entrevista inicial, si prèviament hem arribat a un acord. 
  3.  L'avaluació del cas. Revisió de tota  la documentació (informes, sentències, demanda,etc)
  4.  Es realitzen les entrevistes necessàries o proves que es considerin.
  5. Lliurament de l'informe pericial / Entrevista amb el  client i/o l'advocat/da. 
  6. .Ratificació de l'informe a sala. 

 

Si el client ho requereix,  es pot realitzar seguiment de mesures.

 

 Despatx a Tarragona i Barcelona.

 

*El preu de la primera entrevista està inclòs al preu total de l'informe, en cas de no continuar amb el cas s'ha de abonar el preu de la primera entrevista.