Psicologia Forense

Informe pericial a Tarragona, peritatge  psicològics en casos de família, civil, penal i laboral.  Màster en psicología  forense,  experta en psicopatologia forense i informe pericial,  Atenció presencial a Tarragona - Mataró,  Privat i Tip. Consulta!

Àmbit civil, laboral, família i penal. 

Psicòloga forense privada

TIP 2018.

Despatx a Tarragona i Barcelona.

Psicoteràpia presencial

Psicoteràpia tarragona, teràpia a adults i adolescents, families. Asessorament psicòlogics. Treballem pel teu benestar emocional i mental. Consulta el teu cas.

Atenció a Tarragona per  a adults, adolescentes i families.

Psicòloga Sanitària 

Psicoteràpia online

Teràpia vía skype, psicoteràpia online en castellà i català. La teva salut emocional amb atenció professional online, adults i adolescents. Assessorament a families. Consulta el teu cas!

Indicada per a tots els que necessiten suport  amb altre forma d'atenció i la mateixa qualitat.

Teràpia online  vía Skype o plataformes. 


Consulta el teu cas!,  t'atendré al més aviat  possible